Privaatsuspoliitika

  Privaatsuspoliiitika
  Registreerimisvormi täitmisel palutakse Teil sisestada oma nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu teave, selleks, et saaksime luua Teile e-poe konto. Kogu sisestatud teave on rangelt konfidentsiaalne. Teie isiklikke andmeid ei avaldata, levitata ega muudeta ilma Teie eelneva nõusolekuta. Meie kodulehe külastajate sirvimise harjumuste analüüsimiseks kasutame kolmanda osapoole veebisaidi külastatavuse monitooringuvahendeid (Google Analytics) Google’lt. Privaatsuspoliitika, võib mis tahes ajal muutuda, seetõttu tuleks seda regulaarselt läbi vaadata. Mis tahes märkimisväärsed muuudatused privaatsuspoliitikas tuuakse välja esilehel ja/või privaatsõnumites. Uuendamise kuupäev 4. mai 2015

  Küpsiste kasutamine
  Küpsised on spetsiaalsed failid, mille veebilehed kirjutavad arvuti kõvakettale lehitsemise ajal, mõningase sisestatud info alalhoidmiseks. Küpsised muudavad e-poe kasutamise kasutajasõbralikumaks, säilitates personaalsed seadistused ja salvestades kasutaja teabe edasiseks kasutamiseks.

  Vastutus
  Oma e-poes püüab LABOCHEMA Eesti tagada täpseimat ja ajakohaseimat infot. Siiski võib ilmneda ootamatuid muudatusi ja/või vigu. Me jätame endale õiguse mitte vastutada nende vigade või muudatuste eest. Samuti ei vastuta Labochema Eesti või tema töötajad, mis tahes kahjude eest, mis on seotud e-poes toodud ebatäpsete andmetega.

  Kohalduvad seadused
  Kõik lahkhelid Kliendi ja LABOCHEMA Eesti vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.