Ohutuskaardid

    Kõik tooted, mis peavad olema tarnitud ohutuskaartidega (MSDS), vastavalt EL määruse 453/2010 lisale 2, tarnitakse koos ohutuskaartidega.
    Ohutuskaardid edastatakse e-posti teel hiljemalt kaupade tarnimise päeval kleindile, kes tellis ainet või segu esimest korda. Juhul kui te ei saa ohtusukaarti, võtke ühendust vastutava müügiesindajaga.